PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectivul specific 3.8: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului:

"Resurse umane competitive in regiunea Sud-Est"

Contract nr. POCU/227/3/8/118028

5 Voturi | 136 Vizite | Votul sau [?]
2 Voturi | 84 Vizite | Votul sau [?]
2 Voturi | 53 Vizite | Votul sau [?]
2 Voturi | 53 Vizite | Votul sau [?]
2 Voturi | 66 Vizite | Votul sau [?]