Analiza de business

  • Profesori

Acest curs vă va oferi o înţelegere solidă a activităţilor de analiză de business şi vă va permite să promovați utilizarea celor mai bune practici şi tehnici in organizaţia dumneavoastră. După urmarea acestui curs, veţi putea să:

  • Explicaţi importanţa strategică a analizei de business pentru succesul organizației  
  • Poziţionati rolul dumneavoastră ca un analist de business în contextul general de business şi în cadrul unui proiect
  • Aliniaţi cerinţele dumneavoastra de dezvoltare şi procesele de management cu domeniile de cunoştinţe din Ghidul BABOK
  • Selectaţi instrumente şi tehnici adecvate pentru a îndeplini sarcinile de  analiză de business (de exemplu obținere, analiză, documentare, comunicare şi gestionare a cerinţelor, şi validare a cerinţelor şi soluţiei)  
  • Selectaţi tehnica de modelare care comunica cel mai bine anumite tipuri de informaţii într-un proiect
  • Identificati competenţele  importante ale unui analist de business şi să dezvoltati un plan de acţiune personal pentru a le atinge
  • Etichete :
  • Analiza de afaceri
  • Business analysis

Informatia cursului